Uchwała nr 120/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Modelowanie i optymalizacja w transporcie i dystrybucji gazu” prowadzonych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. (2020-05-08)