Uchwała nr 119/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Inżynieria gazownicza – sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne” prowadzonych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. (2020-05-08)