Uchwała nr 118/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Inżynieria wiertnicza” prowadzonych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. (2020-05-08)