Uchwała nr 117/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska” prowadzonych przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. (2020-05-08)