Uchwała nr 116/2020 Senatu w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Biomateriały – materiały dla medycyny” prowadzonych przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. (2020-05-08)