Uchwała nr 115/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Szacowanie nieruchomości” prowadzonych przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. (2020-05-08)