Uchwała nr 112/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Przemysłowe systemy sterowania” prowadzonych przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. (2020-05-08)