Uchwała nr 106/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Zarządzanie projektami informatycznymi” prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki, Automatyk, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. (2020-05-08)