Uchwała nr 104/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Inżynieria oprogramowania” prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. (2020-05-08)