Uchwała nr 103/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Infrastruktura IT” prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. (2020-05-08)