Uchwała nr 100/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Wentylacja i klimatyzacja obiektów” prowadzonych przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. (2020-05-08)