Uchwała nr 99/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Górnictwo podziemne” prowadzonych przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. (2020-05-08)