Uchwała nr 98/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Górnictwo odkrywkowe” prowadzonych przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. (2020-05-08)