Uchwała nr 78/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie” prowadzonych przez Wydział Zarządzania. (2020-04-24)