Uchwała nr 77/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Menedżer jakości” prowadzonych przez Wydział Zarządzania. (2020-04-24)