Uchwała nr 69/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Programowanie aplikacji Webowych” prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. (2020-04-24)