Uchwała nr 66/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku dla prof. dr hab. inż. Janusza Kowala. (2020-04-24)