Uchwała nr 65/2020 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za 2019 rok. (2020-04-24)