Uchwała nr 59/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla dr hab. inż. Bartłomieja Wiendlochy. (2020-04-24)