Uchwała nr 55/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub wdrożeniowej prof. dra hab. inż. Wojciecha Mitkowskiego. (2020-04-24)