Uchwała nr 49/2020 w sprawie pozytywnej opinii Założeń do Planu Rzeczowo-Finansowego AGH na 2020 r. cz. I. (2020-04-24)