Uchwała nr 44/2020 w sprawie reasumpcji uchwały AGH nr 30/2020 Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020-2024. (2020-04-03)