Uchwała nr 42/2020 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk fizycznych  odpowiadających dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych wg nowej klasyfikacji dr. hab. inż. Andrzejowi Bernasikowi. (2020-02-26)