Uchwała nr 41/2020 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych wg nowej klasyfikacji dr. hab. inż. Jerzemu Zychowi. (2020-02-26)