Uchwała nr 35/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn.: „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa” prowadzonych przez Wydział Zarządzania. (2020-02-26)