Uchwała nr 34/2020 w sprawie ustalenia programu studiów I i II stopnia na kierunku studiów INFORMATYKA I SYSTEMY INTELIGENTNE, o profilu ogólnoakademickim na WEAIiIB. Pełny tekst uchwały w załączeniu. (2020-02-26)