Uchwała nr 32/2020 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Odlewnictwa. (2020-02-26)