Uchwała nr 31/2020 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku INFORMATYKA - DATA SCIENCE, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. (2020-02-26)