Uchwała nr 29/2020 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych wg nowej klasyfikacji dr. hab. inż. Jerzemu Cetnarowi. (2020-01-29)