Uchwała nr 28/2020 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk o Ziemi odpowiadającej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych wg nowej klasyfikacji dr. hab. inż. Maciejowi Maneckiemu. (2020-01-29)