Uchwała nr 18/2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomkę na recenzenta do wniosku Politechniki Śląskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA Prof. Jurijowi Bobalo, Rektorowi Politechniki Lwowskiej. (2020-01-29)