Uchwała nr 14/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „User Experience & Product Design” prowadzonych przez Wydział Humanistyczny. (2020-01-29)