Uchwała nr 12/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Przedsiębiorczość technologiczna” prowadzonych przez Wydział Zarządzania we współpracy z Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. Z. o. o. spółką celową AGH. (2020-01-29)