Uchwała nr 6/2020 Senatu w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Geologia Górnicza” prowadzonych przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. (2020-01-29)