Uchwała nr 148/2019 w sprawie zasad stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. (2019-10-30)