Uchwała nr 147/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Macieja Roskosza, prof. nadzw. z WIMiR (2019-09-25)