UchwaƂa nr 142/2019 w sprawie nadania imienia dr hab. Piotra Tomczyka, prof. nadzw. budynkowi D-4. (2019-09-25)