Uchwała nr 128/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Zbisława Tabora z WEAIiIB (2019-06-26)