Uchwała nr 119/2019 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kier. Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce o profilu ogólnoakademickim na Wydziałach: IEiT, Humanistycznym, IMiC (2019-06-26)