Uchwałę nr 118/2019 w sprawie ustalenia programu studiów I i II stopnia na kierunku studiów Paliwa i Środowisko o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Energetyki i Paliw. (2019-06-26)