Uchwała nr 109/2019 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Computer Science o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. (2019-06-26)