Uchwała nr 101/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dla dr. inż. Mateusza Janusza Odziomka. (2019-06-26)