Uchwała nr 99/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dla dr inż. Ewy Kapelusznej. (2019-06-26)