Uchwała nr 92/2019 w sprawie opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Jakuba Cieślaka z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. (2019-05-29)