Uchwała nr 87/2019 w sprawie pozytywnej opinii Senatu AGH do kandydatury prof. dr hab. inż. Elżbiety Pamuły na Zastępcę Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD) w dyscyplinie „inżynieria materiałowa”. (2019-05-29)