Uchwałę nr 86/2019 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Bartłomieja Spisaka na przedstawiciela AGH do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD). (2019-05-29)