Uchwała nr 78/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów: Energetyka, Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw. (2019-05-29)