Uchwała nr 75/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programu studiów na kierunkach studiów Inżynieria Metali Nieżelaznych, Inżynieria Produkcji i Jakości, Recykling i Metalurgia prowadzonych na Wydziale Metali Nieżelaznych. (2019-05-29)