Uchwała nr 68/2019 Senatu w sprawie zatwierdzenia straty z lat ubiegłych, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2018. (2019-05-29)