Uchwała nr 64/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Ewę Rudnik z Wydziału Metali Nieżelaznych. (2019-04-24)